Look Book

The Collection

ร่มสนาม

ร่มสนามทรงกลมหรือสี่เหลี่ยม

1. ขนาดเเกน 32/29 มิลลิเมตร แกนเหล็กโครเมี่ยม หรือ อีพ๊อกซี่

2. ความยาวร่ม 120 เซนติเมตร

3. ความยาวแกนล่าง 120 เซนติเมตร

4. จำนวก้าน 8 ก้าน ยาว 40 นิ้ว

5. งานพิมพ์ซิลสกรีนหรือพิมพ์ดิจิตอล

6. ผ้าคูนิล่อน หรือผ้า D600

7. บรรจุ 6 คัน / กล่อง น้ำหนักรวม 22 กิโลกรัม 

Contact Us