กิจกรรมเพื่อชุมชน : ทำความสะอาดวัดถ้ำรัตนบุปผา จังหวัด สระบุรี

Oct 20, 2019

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

พนักงานอาสาสมัครจากบริษัทไทยโอเชี่ยนอุตสาหกรรม จำกัด

ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อชุมชน

โดยรอบนี้ได้ไปทำความสะอาดศาลา และ บริเวณโดยรอบๆ

ณ วัดถ้ำรัตนบุปผา จังหวัด สระบุรี


ขออนุโมทนากับทีมงานของบริษัทด้วยนะคะ