Eco News: เยี่ยมชมโรงงานในจีนเพื่อหาวิธีการกำจัดของเสียที่ได้จากกระบวนการผลิต

Oct 28, 2019

ในการผลิตร่ม จะมีของเสียที่เกิดระหว่างกระบวนการผลิต นั่นก็คือผ้าไนล่อน
ผ้าไนล่อนที่มีการเคลือบสีหรือสารป้องกันยูวีนั้น ไม่สามารถกำจัดได้โดยการเผา
หรือถ้าหากนำไปฝังก็อาจทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมได้

ดังนั้นทีมผู้บริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะ
ได้มีการเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานที่เมือง หังโจว ประเทศจีน เพื่อหาเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการกำจัดเศษผ้าอย่างเป็นระบบต่อไปค่ะ