Autometic การผลิตร่มที่ล้ำยุคด้วยนวัตกรรม Thailand 4.0

Nov 25, 2019

Autometic การผลิตร่มที่ล้ำยุคด้วยนวัตกรรม Thailand 4.0

เทคโนโลยีการสอยร่มแบบ Autometic จะทำให้ร่มมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและแข็งแรง ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตได้มากกว่าการเย็บสอยด้วยมือเลยหลายเท่าตัว

ร่มลีโอเราเป็นโรงงานผลิตร่มในประเทศไทยที่สามารถผลิตร่มได้เองทุกขั้นตอน ทำให้ได้รับความไว้วางใจในการสั่งผลิตร่มจากลูกค้าทั้งผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เป็นอย่างมาก