การสอยร่มด้วยเครื่องจักรดีอย่างไร..!

Nov 29, 2019

การสอยร่มด้วยเครื่องจักรดีอย่างไร..!

การสอยร่มด้วยเครื่องจักร
การสอยร่มคือการเย็บผ้าร่มเข้ากับโครงร่ม ซึ่งจะมีวิธีการสอยอยู่หลายแบบและมีข้อดีข้อเสียแต่ต่างกันไปเช่น
– การสอยด้วยมือ จะใช้เวลาในการสอยนานและอาจจะหลุดง่าย
– การสอยด้วยความร้อน จะใช้เวลาในการสอยเร็วแต่อาจจะหลุดง่ายใช้กับผ้า PVC เท่านั้น
– การสอยแบบซองผ้า ใช้กับร่มขนาดใหญ่
– การสอยแบบซองเหล็ก ใช้กับร่มขนาดใหญ่
– การสอยด้วยเครื่องจักร จะใช้เวลาในการสอยเร็วกว่าการสอยมือ 10-20 เท่าและจะยึดผ้าร่มเข้ากับโครงร่มได้แน่นมากไม่หลุดง่าย ทำให้การผลิตร่มมีต้นทุนที่ถูกและแข็งแรงกว่าที่อื่น
การสอยร่มด้วยเครื่องจักรนับว่าเป็นนวัตกรรมการผลิตร่มที่บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด (ร่มลีโอ) เป็นเจ้าของสิทธิบัตรนี้