ร่มสนามตัวอย่างการทำ Art Work ในรูปแบบร่ม 3 มิติ

Dec 01, 2019

ร่มสนามตัวอย่างการทำ Art Work ในรูปแบบร่ม 3 มิติ

ร่มลีโอเรามีเทคโนโลยีการออกแบบร่มที่สามารถนำ Art Work ของลูกค้ามาสร้างเป็นตัวอย่างในรูปแบบร่ม 3D ทำให้เห็นภาพร่มเสมือนจริงก่อนการสั่งผลิตร่ม ร่มลีโอเราสามารถทำแบบร่ม 3 มิติได้ทั้ง ร่มพับ ร่มสนาม ร่มยาว และเต็นท์สนาม ทำให้ลูกค้าเลือกแก้ไข เห็นลวดลายบนผืนผ้าได้ทุกมุมมอง