จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

Dec 03, 2019

บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และได้เลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่พนักงานทุกท่าน