พิธีสรงน้ำพระสงกรานต์

Apr 11, 2019

วันที่ 11 เมษายน 2562 พนักงานบริษัทไทยโอเชียน ได้ร่วมกันทำบุญ สรงน้ำพระ นั่งกรรมฐาน รวมถึง ถวายสังฆทาน เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนวันหยุดยาวค่ะ