เต็นท์สำเร็จรูปตลาดนัดคลองถม2 (ตลาดยิ่งเจริญ)

Dec 14, 2019
เต็นท์สำเร็จรูปตลาดนัดคลองถม2 (ตลาดยิ่งเจริญ)

เต็นท์สำเร็จรูป

ตัวอย่างเต็นท์โฆษณาตลาดยิ่งเจริญ หรือหลายท่านจะรู้จักคือตลาดสะพานใหม่ ที่ใช้เต็นท์โฆษณาสวยงามโดดเด่นจริงๆ เต็นท์สามารถกางและเก็บง่ายเพียง 2 คน เต็นท์สำเร็จรูปสะดวกในการแบ่งพื้นที่ของแต่ละร้าน มีขนาด 2×2 เมตร เหมาะที่จะนำมาทำเป็นร้านในร่มหรือลานกลางแจ้งได้ดี เข้ากับร้านค้าได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร ของใช้ ของตกแต่งบ้าน ต้นไม้ เสื้อผ้า และเครื่องประดับ ฯลฯ

เต็นท์สำเร็จรูป
เต็นท์สำเร็จรูป
ขอขอบคุณ : ตลาดยิ่งเจริญ