ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

Dec 15, 2019

ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปีแก่พนักงานทุกคน โดยให้บริการตรวจชั่งน้ำหนัก วัดความดัน เจาะเลือดจากนักเทคนิคการแพทย์ ตรวจปัสสาวะ เอ็กซเรย์หัวใจและปอด และบริการให้ คำปรึกษาโดยแพทย์