การออกแบบร่ม 3 มิติ และพิมพ์ร่มแบบดิจิตอล (Digital Printing Umbrella Designing)

Jan 04, 2020

การออกแบบร่ม 3 มิติ และพิมพ์ร่มแบบดิจิตอล (Digital Printing Umbrella Designing)

ร่มลีโอขอนำตัวอย่างขั้นตอนการออกแบบร่ม 3D ซึ่งเป็นการขึ้นตัวอย่างที่เหมือนจริงเพื่อนให้ลูกค้าได้ดูตัวอย่างก่อนการผลิต และการพิมพ์ร่มแบบดิจิตอลที่ทำให้ได้ภาพที่สวยงามสมจริงมาให้ชมกันนะค่ะ