อะไหล่ร่ม (Umbrella Spare Parts)

Jan 21, 2020
อะไหล่ร่ม (Umbrella Spare Parts)
• อะไหล่ร่ม คือ ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นที่ใช้ในการผลิตร่ม อะไหล่ร่มเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญมาก ถ้าไม่มีอะไหล่ร่มเราก็จะไม่สามารถผลิตโครงร่มออกมาได้ การผลิตโครงร่มนั้นเราจะนำอะไหล่ร่มแต่ละชิ้นมาประกอบกัน อย่างเป็นขั้นตอน จากนั้นก็จะได้เป็นโครงร่มออกมา และก็นำผ้าร่มมาเย็บติดกับโครงร่มที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว พอทำครบทุกขั้นตอนแล้วก็จะได้ร่มที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีออกมาให้ได้ใช้งานกัน
• อะไหล่ร่ม มีอยู่ด้วยกันหลายชิ้นส่วน ร่มแต่ละชนิดก็จะมีอะไหล่ที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับชนิดและประเภทของร่ม  แต่หลัก ๆ แล้วอะไหล่ร่ม จะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนที่สำคัญ 8 ชิ้น ได้แก่ ก้านร่มสั้น , ก้านร่มยาว , เฟืองบน , เฟืองล่าง , ตาไก่ , Tip , แกนร่ม , ด้ามร่ม เราไปดูกันครับว่า อะไหล่่ร่มแต่ละชิ้นที่กล่าวมานั้น มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง…
อะไหล่ร่ม แต่ละชิ้นส่วนมีหน้าที่ดังนี้


1. ก้านร่มยาว : อยู่ส่วนบนสุดของโครงร่ม เป็นซี่ลวดขนาดเล็ก ที่ทำหน้าที่ควบคุมรูปแบบของร่ม ให้ได้รูปทรงตามมาตรฐาน
2. ก้านร่มสั้น : คือส่วนที่รองลงมาจากก้านร่มยาว เป็นซี่ร่องขนาดกลาง แต่จะสั้นกว่าก้านร่มยาว มีหน้าที่ค้ำยันก้านร่มยาวอีกที ไม่ให้รูปแบบผิดเพี้ยนไป
3. ตาไก่ : เอาไว้เชื่อมก้านร่มสั้น กับก้านร่มยาว ให้ยึดติดกัน
4. เฟืองบน : มีไว้รองรับแกนร่ม และคอยเชื่อมต่อก้านร่มให้คงรูป อยู่ทรงไม่บิดเบี้ยวไปมา
5. เฟืองล่าง : เอาไว้รองรับก้านร่มเล็ก  มีหน้าที่เชื่อมต่อก้านร่มเล็ก กับก้านร่มสั้นไว้ด้วยกัน ก้านร่มเล็กจะคอยค้ำยันก้านร่มสั้นอีกทีหนึ่ง เพื่อความแข็งแรงของโครงร่ม
6. Tip : เป็นตัวเชื่อมระหว่างผ้าร่มกับก้านร่มยาว
7. ด้ามร่ม : เอาไว้ใส่ที่ปลา่ยของแกนร่ม เพื่อเป็นด้ามจับของร่ม
8. แกนร่ม : เป็นแกนกลางของโครงร่ม ทำหน้าที่เชื่อมต่ออะไหล่ร่มทุกอย่างไว้ด้วยกัน
• เมื่อนำอะไหล่ร่มทุกชิ้นมาประกอบกันแล้ว เราก็จะได้โครงร่มออกมานั้นเอง  สนใจอะไหล่ร่ม หรือ โครงร่ม ติตต่อได้ทาง บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด ร่มไทยโอเชี่ยน เป็นผู้ผลิตร่ม จัดจำหน่ายโครงร่ม และอะไหล่ร่มทุกชนิด ให้กับผู้ผลิตรายย่อยจำนวนมาก จนกลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำที่มีระบบการผลิตอันเป็นที่ยอมรับว่าดีที่สุดในวงการผลิตร่ม