กิจกรรมงดเมาเข้าพรรษา

Jul 18, 2019

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
บริษัท ไทยโอเชียน (ร่มลีโอ) ได้จัดกิจกรรมงดเมาเข้าพรรษ

เข้าพรรษานี้
เลิกเหล้า เลิกเมา เลิกจน นะคะ