ร่ม Safety Switch คืออะไร

Dec 18, 2019

ร่ม Safety Switch คืออะไร
•  หากจะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของร่ม การเปลี่ยนแปลงในที่นี่คือการพัฒนารูปลักษณ์ของร่มหรือการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ร่ม บางครั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับร่ม เวลาจะต้องตัดสินใจซื้อร่มสักคันผมก็ต้องนึกแล้วว่าร่มที่ จะซื้อนั้นดีอย่างไร พิเศษตรงไหน สีสีนเป็นยังไง ใหญ่ไปหรือเล็กไปหรือเปล่า พับเก็บไปได้สะดวกหรือเปล่า โอ้วอีกมากมายที่จะเลือก

•  แต่มีอีกอย่างที่สำคัญผมต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ คือ ปุ่มสวิตช์ ปิด-เปิดร่ม ( ปุ่มที่มีไว้กดสำหรับเก็บพับร่ม ) เจ้าสวิตช์ตัวนี้ที่มีไว้สำหรับใช้ในการพับเก็บร่ม เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ผู้ซื้อต้องให้ความสำคัญว่าร่มนี้ น่าซื้อหรือเปล่า เพราะว่าคงมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าสวิตช์ตัวนี้มีการพัฒนาให้ใช้งานง่ายขึ้นและปรับปรุงให้มีระบบป้องกัน

•  เมื่อก่อนเราคงเคยเห็นแต่สวิตช์ปิดร่มที่เป็นเหล็กบางเล็กๆไม่มีอะไรห่อหุ่มเลย แต่ตอนนี้มีการพัฒนาเจ้าสวิตช์ปิด-เปิดร่มขึ้นมาในรูปแบบของการป้องกันอันตราย โดยสวิตช์แบบใหม่นี้มีการนำพลาสติกหรือวัสดุที่ช่วยในการป้องกันนิ้วมือหรือ ที่เรียกว่า Safety Switch ซึ่งจะช่วยไม่ให้ปุ่มกดของร่มหรือสวิตช์ที่เป็นเหล็กบาดนิ้วมือของเรา ได้นั้นเองครับ